کامران قاسم پور بعنوان برترین کشتی گیر سال ۱۴۰۱ انتخاب شد
کامران قاسم پور بعنوان برترین کشتی گیر سال ۱۴۰۱ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، این نظرسنجی از طریق سایت فدراسیون به مدت ۵ روز و صفحه اینستاگرام فدراسیون به مدت ۲ روز برگزار و علاقمندان به ورزش اول کشور از بین ۸ کشتی گیر، نفرات برتر را انتخاب کردند. بر این اساس در پایان این نظرسنجی که ۱۲۱۱۹۷ […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، این نظرسنجی از طریق سایت فدراسیون به مدت ۵ روز و صفحه اینستاگرام فدراسیون به مدت ۲ روز برگزار و علاقمندان به ورزش اول کشور از بین ۸ کشتی گیر، نفرات برتر را انتخاب کردند.
بر این اساس در پایان این نظرسنجی که ۱۲۱۱۹۷ نفر در آن شرکت کردند، کامران قاسم پور با ۳۳۵۳۵ رأی (۲۷.۶۷ درصد) رحمان عموزاد با ۳۱۰۸۱ رأی (۲۵.۶۵ درصد) و امین میرزازاده با ۱۸۰۴۵ رأی و (۱۴.۸۹ درصد) بعنوان نفرات اول تا سوم شناخته شدند.
اسامی کشتی گیران این نظر سنجی به شرح زیر بود:
۱. کامران قاسم پور (نماینده تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان)۲. امین میرزازاده (نماینده تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان)۳. رحمان عموزاد (نماینده تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان)۴. ایمان محمدی (نماینده تیم ملی کشتی فرنگی جوانان و امید)۵. امیر علی آذر پیرا (نماینده تیم ملی کشتی آزاد امید)۶. امیررضا معصومی (نماینده تیم ملی کشتی آزد جوانان)۷. علی احمدی وفا (نماینده تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان)۸. ابراهیم الهی (نماینده تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان)