کاندیدای ریاست جمهوری نباید خارج از توانمندی خود شعار دهد
کاندیدای ریاست جمهوری نباید خارج از توانمندی خود شعار دهد

سید مهدی هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، در گفتگو با ‏خبرنگار ‏مهر، با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ باید ابتدا برنامه‌ها و اولویت‌های‌شان را مشخص ‏کنند و برای وعده‌های خود، به مردم بدهند، گفت: یکی از این تضمین‌ها می‌تواند این باشد که رسماً اعلام کنند اگر در انجام برنامه‌ها کوتاهی کردند، […]

سید مهدی هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، در گفتگو با ‏خبرنگار ‏مهر، با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ باید ابتدا برنامه‌ها و اولویت‌های‌شان را مشخص ‏کنند و برای وعده‌های خود، به مردم بدهند، گفت: یکی از این تضمین‌ها می‌تواند این باشد که رسماً اعلام کنند اگر در انجام برنامه‌ها کوتاهی کردند، ‏مجلس موظف به مطالبه و برخورد باشد؛ در واقع تن به استیضاح دهند.‏

وی همچنین در خصوص تضمین دیگری که نامزد انتخابات می‌تواند به مردم بدهد، افزود: نامزد انتخابات باید اعلام کند در صورت عمل نکردن به وظایف خود، در دور دوم انتخابات ‏شرکت نخواهد کرد. این شاید بتواند موجب برگرداندن اعتماد مردم بشود.‌

عضو شورای مرکزی حزب جمعیت جانبازان اظهار داشت: بسیاری از نامزدها بعد از ورود به انتخابات، شعارهای زیبا ‏می‌دهند و بعد از رأی آوردن، بهانه‌های مختلفی مانند تغییر مواضع آمریکا می‌آورند. ‏کسی که می‌خواهد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر شود، کف و سقف قانون ‏و وظایف خود را می‌داند، پس نباید شعاری خارج از توانمندی خود ارائه دهد.‏

هاشمی تاکید کرد: نامزدها بیش از اینکه بخواهند به دنبال حذف و تخریب یکدیگر باشند، باید بتوانند ‏خود را اثبات کرده و اعتمادی را که در بعضی از موارد، احزاب و گروه‌های مختلف ‏از مردم سلب کرده‌اند را جلب کنند.‏