«تُل آجری» دروازه‌ای است که در ۴ کیلومتری تخت‌جمشید واقع شده اما قدیمی‌تر از تخت‌گاه ساخته شده است و کاوش‌هایی طی ۱۰ سال گذشته در این محوطه توسط تیم مشترک ایرانی و ایتالیایی انجام شده است.

«تُل آجری» دروازه‌ای است که در ۴ کیلومتری تخت‌جمشید واقع شده اما قدیمی‌تر از تخت‌گاه ساخته شده است و کاوش‌هایی طی ۱۰ سال گذشته در این محوطه توسط تیم مشترک ایرانی و ایتالیایی انجام شده است.