کشف و ضبط 22 دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در خاوران
کشف و ضبط 22 دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در خاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم یاری از کشف و ضبط ۲۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در یکی از روستاها خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر استخراج رمز ارز به طور غیرمجاز در یکی از روستاها، دستورات قضائی مقتضی در این زمینه صادر شد. وی افزود: با کشف محل مورد نظر، […]

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم یاری از کشف و ضبط ۲۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در یکی از روستاها خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر استخراج رمز ارز به طور غیرمجاز در یکی از روستاها، دستورات قضائی مقتضی در این زمینه صادر شد.

وی افزود: با کشف محل مورد نظر، ضمن توقیف دستگاه‌های استخراج رمز ارز غیرمجاز، محل مذکور نیز توقیف شد.