گروه ۷ علیه چین موضع گیری کرد
گروه ۷ علیه چین موضع گیری کرد

به گزارش مهر به نقل از رویترز، وزرای خارجه گروه ۷ (هفت کشور صنعتی جهان) از بابت بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ از سوی چین ابراز نگرانی کرده و مدعی شدند این اقدام در راستای به چالش کشیدن نظام حکومتی «یک کشور، دو سیستم» انجام می‌شود. همچنین، آنها در بیانیه‌ای مشترک، با طرح اتهامات حقوق […]

به گزارش مهر به نقل از رویترز، وزرای خارجه گروه ۷ (هفت کشور صنعتی جهان) از بابت بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ از سوی چین ابراز نگرانی کرده و مدعی شدند این اقدام در راستای به چالش کشیدن نظام حکومتی «یک کشور، دو سیستم» انجام می‌شود.

همچنین، آنها در بیانیه‌ای مشترک، با طرح اتهامات حقوق بشری، مدعی سرکوب دموکراسی از سوی چین شدند.

این در حالی است که چین در مواجهه با تحریک جریان‌های جدایی طلب هنگ کنگ از سوی غرب، به دنبال وضع قوانینی برای صیانت از اصل یکپارچگی این کشور است.

آمریکا و متحدانش در راستای رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک که بر مبنای تضعیف سیاست اصل چین واحد است، جریان‌های جدایی طلب مناطق تابع این کشور نظیر هنگ کنگ، تبت و تایوان را تحریک می‌کنند.

پکن بارها به کشورهای غربی هشدار داده که در چارچوب اصول بین‌الملل بازی کنند و از دخالت در امور داخلی چین بپرهیزند.