گسترش همکاری‌های ایران-گرجستان موجب تحکیم صلح و ثبات در منطقه است
گسترش همکاری‌های ایران-گرجستان موجب تحکیم صلح و ثبات در منطقه است

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است: “امروز سی‌امین سالگرد برقراری مناسبات دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و گرجستان می‌باشد. ایران یکی از اولین کشورهایی بود در جامعه جهانی، که پس از فروپاشی اتحادیه شوروی استقلال گرجستان را به رسمیت شناخته است. آنچه ایران از تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان به صورت […]

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

“امروز سی‌امین سالگرد برقراری مناسبات دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و گرجستان می‌باشد. ایران یکی از اولین کشورهایی بود در جامعه جهانی، که پس از فروپاشی اتحادیه شوروی استقلال گرجستان را به رسمیت شناخته است. آنچه ایران از تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان به صورت پایدار حمایت می نماید، موجب تقدیر و قدردانی می‌باشد. 

در طول 30 سال گذشته بین دو کشور قراردادها و توافقنامه‌های متعددی مورد امضاء قرار گرفته است که تقریبا همه رشته‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی را فرا می‌گیرد. در طول این مدت چندین دیدار رسمی دو جانبه در سطوح ریاست جمهوری و دولتی صورت پذیرفته و جلسات کمیسیون‌های اقتصادی، سیاسی، کنسولی تشکیل شده است.

در شرایط تغییر اوضاع سیاسی بین المللی تعمیق و گسترش همکاری‌های سازنده بین دو کشور دارای اهمیت فائقه بوده و موجب تحکیم صلح و ثبات در منطقه می‌باشد.”

انتهای پیام

منبع