گفتگوهای ملی در عراق قبل از اخراج نظامیان خارجی بی فایده است
گفتگوهای ملی در عراق قبل از اخراج نظامیان خارجی بی فایده است

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، «محمد ابراهیم» نماینده ائتلاف الفتح اعلام کرد که ثبات و حاکمیت عراق بدون بیرون راندن نظامیان خارجی از این کشور محقق نخواهد شد. وی افزود: هیچ گفتگوی ملی قبل از اخراج نظامیان خارجی از عراق اثر بخش نخواهد بود. این نماینده عراقی تاکید کرد: پارلمان عراق به اخراج […]

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، «محمد ابراهیم» نماینده ائتلاف الفتح اعلام کرد که ثبات و حاکمیت عراق بدون بیرون راندن نظامیان خارجی از این کشور محقق نخواهد شد.

وی افزود: هیچ گفتگوی ملی قبل از اخراج نظامیان خارجی از عراق اثر بخش نخواهد بود.

این نماینده عراقی تاکید کرد: پارلمان عراق به اخراج نظامیان خارجی از کشور رأی مثبت داده است و دولت بغداد باید این مصوبه پارلمان را اجرا کند.

وی گفت: حضور نظامیان خارجی در عراق جز نقض حاکمیت کشور و نادیده گرفتن خواست مردم عراق به شمار نمی رود.

محمد ابراهیم بیان کرد: ما شاهد یک اجماع ملی بر سر اخراج نظامیان خارجی از کشور هستیم.

روز گذشته نیز «محمد کریم البلداوی» از نمایندگان ائتلاف «صادقون» در پارلمان عراق اظهار داشت: نیروهای آمریکایی از تروریسم حمایت و پذیرای گروههای تروریستی و جنایتکار در پایگاهها و اردوگاههای خارج از کشور هستند و از این افراد برای ایجاد بی ثباتی و ناامنی در عراق و یا هر کشوری که قصد تخریب آن را داشته باشند، استفاده می کنند.