یکی از مدیران کل خراسان شمالی تحت تعقیب کیفری قرار گرفت
یکی از مدیران کل خراسان شمالی تحت تعقیب کیفری قرار گرفت

سیدجواد ایلالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از مدیران کل خراسان شمالی به اتهام تخلفات مالی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادستان عمومی و انقلاب بجنورد ادامه داد: قوه قضائیه بدون هیچ گونه مراعات با متخلفان برخورد خواهد کرد. وی گفت: جزئیات بیشتر این پرونده در آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.

سیدجواد ایلالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از مدیران کل خراسان شمالی به اتهام تخلفات مالی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد ادامه داد: قوه قضائیه بدون هیچ گونه مراعات با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی گفت: جزئیات بیشتر این پرونده در آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.