یک سوم احکام  برنامه برنامه چهارم توسعه شهر حمل و نقل است
یک سوم احکام  برنامه برنامه چهارم توسعه شهر حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مظفر در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی شاخص‌ها، منابع و مصارف و نگاشت نهادی احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران با بیان اینکه کاری بسیار حرفه‌ای و متمایز انجام شده است، اظهار کرد: عمده جداول شاخص‌ها در برنامه سوم توسعه خالی […]

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مظفر در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی شاخص‌ها، منابع و مصارف و نگاشت نهادی احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران با بیان اینکه کاری بسیار حرفه‌ای و متمایز انجام شده است، اظهار کرد: عمده جداول شاخص‌ها در برنامه سوم توسعه خالی است که در برنامه چهارم، جداول توسط شهرداری و کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به صورت حرفه‌ای تدوین شده تا بتوان پیشرفت شاخص‌ها را کنترل کرد.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شهرداری موظف است گزارش عملکرد شاخص‌ها را در صحن قرائت کند و در سامانه کنترل پیشرفت کار پروژه‌ها نیز اطلاعات برای دسترسی اعضای شورای شهر ثبت شود.
مظفر با بیان اینکه دستگاه‌های همکار در اجرای برنامه دغدغه اصلی ما در شوراست، یادآور شد: این اهتمام شهرداری را می‌طلبد که سهم دولت و دستگاه‌ها را برای اجرای برنامه چهارم توسعه جذب کند.
وی همچنین تصریح کرد: برش منابع و مصارف هر چهار سال به صورت ریز و جزئی در نظر گرفته شده اما ما این مبالغ را در تک تک شاخص‌ها تجمیع کرده ایم که ۵۰ تا ۶۰ درصد دغدغه‌ها را برطرف می‌کند و انعطاف چهار ساله در تخصیص منابع را خواهیم داشت.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اعداد متناسب با برنامه تعدیل شده است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت رقمی فاحشی در احکام شاهد نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه یکی از شاخص‌های اصلی برنامه ضمانت اجرایی احکام است، تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است از طریق آزمون و مصاحبه جهت انتصاب مدیران برای تسلط به احکام برنامه اقدام کند.
مظفر با اعلام اینکه برای اجرای هر حکم برنامه زمانی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در بازنگری شاخص‌ها نیازی به مصوبه نداریم و اگر در هریک از شاخص‌ها و احکام و مفاد مصوبه شورا نیاز به بازنگری وجود داشته باشد با رأی دو سوم اعضای شورا انجام خواهد شد.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموع اعتبار اجرای برنامه چهارم توسعه شهر تهران ۳۷۶ هزار میلیارد تومان برای چهار سال در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این ۳۷۶ هزار میلیارد تومان شامل منابع دولت و بخش خصوصی نیز است، خاطرنشان کرد: برای حمل و نقل ۲۸۶ هزار میلیارد تومان، محیط زیست و آلودگی هوا پنج هزار میلیارد تومان، بافت فرسوده و ایمنی شهری ۲۱ هزار میلیارد تومان، مسائل فرهنگی و اجتماعی ۴۱ هزار میلیارد تومان و هوشمندسازی و بهبود مدیریت ۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مظفر تأکید کرد: حمل و نقل و آلودگی هوا ۳۳ درصد و یا به عبارتی یک سوم احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش شاخص‌ها، منابع و مصارف و نگاشت نهادی احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران با حداکثر آرا موافق تصویب شد