۱۵۰ کیلو گرم تریاک در بهبهان کشف شد
۱۵۰ کیلو گرم تریاک در بهبهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه قاطع با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر و کنترل دقیق محورهای مواصلاتی، مأموران ایست و بازرسی «خیرآباد» شهرستان بهبهان با اقدامات فنی از انتقال یک محموله مطلع شدند. وی بیان کرد: در این راستا مأموران انتظامی پاسگاه خیر آباد […]

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه قاطع با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر و کنترل دقیق محورهای مواصلاتی، مأموران ایست و بازرسی «خیرآباد» شهرستان بهبهان با اقدامات فنی از انتقال یک محموله مطلع شدند.
وی بیان کرد: در این راستا مأموران انتظامی پاسگاه خیر آباد شهرستان بهبهان با همکاری مأموران مبارزه با مواد مخدر با اقدامات تخصصی و کنترل دقیق محورهای مواصلاتی، مسیر تردد یک دستگاه کامیون کشنده حامل مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.
سردار صالحی تصریح کرد: مأموران پلیس در بازرسی به عمل آمده از خودروی مذکور مقدار ۱۵۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک قاچاقچی مواد مخدر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.