۸۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العلاج نشان دار شدند
۸۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العلاج نشان دار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی افزود: ۱۰۷ بیماری خاص و صعب العلاج در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج ثبت شده که به این بیماران، مبالغی بابت کمک هزینه پرداخت می‌شود. وی با عنوان این مطلب که تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العلاج ثبت نام کرده و نشان دار شده اند، […]

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی افزود: ۱۰۷ بیماری خاص و صعب العلاج در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج ثبت شده که به این بیماران، مبالغی بابت کمک هزینه پرداخت می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العلاج ثبت نام کرده و نشان دار شده اند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی هم این کار را شروع کرده و فعلاً چند بیماری را وارد سامانه کرده است.

ناصحی ادامه داد: البته در کمیته‌های استانی سازمان بیمه سلامت، بیماران تأمین اجتماعی تحت پوشش بوده و هزینه‌های آنها پرداخت می‌شد.