به گزارش ایسنا، با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری آذربایجان و ژاپن، ۲۱ تن از ایرانیان زندانی در جمهوری آذربایجان و سه تن از ایرانیان زندانی در ژاپن در یک هفته اخیر به ایران منتقل شدند. پیگیری امور زندانیان ایرانی در […]

به گزارش ایسنا، با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری آذربایجان و ژاپن، ۲۱ تن از ایرانیان زندانی در جمهوری آذربایجان و سه تن از ایرانیان زندانی در ژاپن در یک هفته اخیر به ایران منتقل شدند.

پیگیری امور زندانیان ایرانی در کشورهای خارجی از اولویت‌های دیپلماسی کنسولی جمهوری اسلامی ایران است.

انتهای پیام

منبع