پایان همکاری سینمای جوان با المپیاد فیلمسازی/تکلیف سازمانی نداریم
پایان همکاری سینمای جوان با المپیاد فیلمسازی/تکلیف سازمانی نداریم

صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره اینکه چرا این انجمن بعد از گذشت ۴ دوره از برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان دیگر در برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری همکاری ندارد، به خبرنگار مهر توضیح داد: طرح المپیاد فیلمسازی نوجوانان طرحی بود که توسط علیرضا شجاع نوری دبیر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان ارائه […]

صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره اینکه چرا این انجمن بعد از گذشت ۴ دوره از برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان دیگر در برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری همکاری ندارد، به خبرنگار مهر توضیح داد: طرح المپیاد فیلمسازی نوجوانان طرحی بود که توسط علیرضا شجاع نوری دبیر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان ارائه شد، اولین دوره برگزاری این المپیاد با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد و بنیاد در همین راستا، بودجه‌ای را برای برگزاری بخش آموزش در اختیار انجمن سینمای جوانان ایران قرار داد.
وی ادامه داد: ۳ سال بعد تفاهم نامه‌ای توسط سازمان سینمایی تبیین شد که بر اساس آن اعتبار برگزاری المپیاد فیلمسازی به انجمن سینمای جوانان ایران داده می‌شد تا انجمن خدمات لازم برای آموزش و پشتیبانی در این المپیاد را برعهده گیرد.
موسوی گفت: در سال ۱۴۰۰ سازمان سینمایی تصمیم گرفت تا المپیاد فیلمسازی از صفر تا صد در مجموعه بنیاد سینمایی فارابی برگزار شود و کلیه اعتبارات برگزاری این المپیاد در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت، به همین منظر با توجه به تصمیم‌های گرفته شده در سازمان سینمایی، انجمن سینمای جوانان ایران هیچ تکلیفی در برگزاری پنجمین دوره المپیاد فیلمسازی نداشته است. البته برخی از مدیران و معاونان انجمن همچون دوره‌های گذشته با المپیاد همکاری داشته‌اند، اما همکاری سیستماتیک و تکلیف سازمانی برای انجمن در این دوره تعریف نشده است.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم دلیل چنین تصمیمی این بود که ایده اولیه از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان بوده و پشتیبانی آن برعهده بنیاد سینمایی فارابی بوده به همین دلیل تصمیم گرفته شده که بودجه برگزاری المپیاد نیز در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت.
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره حمایت انجمن برای تولید ایده‌ها در دوره‌های گذشته المپیاد بیان کرد: متاسفانه اعتبارات کافی در این زمینه در اختیار ما قرار نمی‌گرفت و امیدوارم بنیاد سینمایی فارابی براساس بودجه‌ای که در اختیار دارد شرایط برای تولید ایده‌ها را فراهم کنند. البته این را باید بگویم که انجمن در چنین شرایط طی ۲ دوره ایده‌های مورد نظر را به مرحله تولید رساند. البته بودجه تولیدات از همان اعتباری که برای برگزاری المپیاد در اختیار انجمن قرار می‌گرفت، تامین می‌شد.

منبع