نژادپرستی رژیم غاصب، کودکش و اشغالگر قدس تمامی ندارد
نژادپرستی رژیم غاصب، کودکش و اشغالگر قدس تمامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره روز قدس، نوشت: نژادپرستی رژیم غاصب، کودکش و اشغالگر قدس تمامی ندارد. وی تاکید کرد: از یک سو در سکوت مرگبار سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دنیا به جنایات خود ادامه می دهد و از سوی دیگر ساده لوحان و طماعان منطقه را […]

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره روز قدس، نوشت: نژادپرستی رژیم غاصب، کودکش و اشغالگر قدس تمامی ندارد.

وی تاکید کرد: از یک سو در سکوت مرگبار سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دنیا به جنایات خود ادامه می دهد و از سوی دیگر ساده لوحان و طماعان منطقه را با بهانه صلح به سوی خود می کشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان مطلب خود آورده است: با وجود این غده سرطانی، آیا صلحی قابل تصور است؟