عرضه ۸۰.۷ میلیون دلار در سامانه نیما
عرضه ۸۰.۷ میلیون دلار در سامانه نیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۴۹.۷ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۱۰.۳۰۲ ریال بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۴۹.۷ میلیون دلار معامله شده است.

بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۱۰.۳۰۲ ریال بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.