میراث دولت تدبیر، بدهی و کسری بودجه است
میراث دولت تدبیر، بدهی و کسری بودجه است

روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کشور برای استقرار دولت سیزدهم اظهارداشت: دولت سیزدهم کشور را در شرایط سختی تحویل می گیرد، تورم و رکود به شدت افزایش یافته، ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته، علاوه بر این باید در تعاملات بین المللی […]

روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کشور برای استقرار دولت سیزدهم اظهارداشت: دولت سیزدهم کشور را در شرایط سختی تحویل می گیرد، تورم و رکود به شدت افزایش یافته، ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته، علاوه بر این باید در تعاملات بین المللی تجدیدنظر شود، تعاملات منطقه ای نیز دچار مشکلات اساسی است.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهارداشت: دولت باید در راستای افزایش اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی همت کند، لذا دولت آینده راه سختی در پیش دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به میراث بدهی های دولت یازدهم و دوازدهم برای دولت سیزدهم گفت: وضعیت گرانی ها و سفره مردم به گونه ای است که دولت سیزدهم باید اقدامات فوری و اورژانسی برای رفاه مردم انجام دهد.