در تبدیل وضعیت کارکنان شرکت شهربان دقت شود
در تبدیل وضعیت کارکنان شرکت شهربان دقت شود

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور، نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان شرکت شهربان تذکر داد و گفت: باید در مورد چگونگی این تبدیل‌ها دقت بیشتری شود تا حق کارکنان تضییع نشود. وی افزود: با پیگیری دو عضو شورا این کار به نتیجه رسیده و انتظار است […]

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور، نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان شرکت شهربان تذکر داد و گفت: باید در مورد چگونگی این تبدیل‌ها دقت بیشتری شود تا حق کارکنان تضییع نشود.

وی افزود: با پیگیری دو عضو شورا این کار به نتیجه رسیده و انتظار است که فرآیند انجامش هم به سامان پیش برود.

فخاری همچنین خواستار ایجاد هماهنگی به منظور واکسیناسیون کارکنان خدمات اجتماعی شد و گفت: هنوز این مساله پیش نرفته و انتظار می‌رود با کمک وزارت بهداشت در مسیر تسریع واکسیناسیون بهتر استفاده شود.