نتایج روز نخست رقابت‌های پدل جام ستارگان بانوان مشخص شد
نتایج روز نخست رقابت‌های پدل جام ستارگان بانوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون اسکواش، روز نخست از رقابت‌های جام ستارگان پدل بانوان در باشگاه پاس تهران برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است: عاطفه صدری – تاج ماه دادالهی 2 / مهتاب امیری – سمانه اسماعیلی صفرصحابه فرد – بنفشه مرادی 2 / هانیه صادقی – […]

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون اسکواش، روز نخست از رقابت‌های جام ستارگان پدل بانوان در باشگاه پاس تهران برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

عاطفه صدری – تاج ماه دادالهی 2 / مهتاب امیری – سمانه اسماعیلی صفر
صحابه فرد – بنفشه مرادی 2 / هانیه صادقی – نسترن کوهبین صفر
پریسا شکاری – سحر درفشی 2 / پگاه رضایی – عسل جورابلو صفر
دنیا طاحونه‌چی – ندا محمدتقی‌پور 2 / یاس علوی – مهتاب کریمی صفر
زینب آوک – آیسان آبسالان 2 / عاطفه صدری – تاج ماه داداالهی صفر
عاطفه صدری – تاج ماه داداالهی 2 / مهتاب امیری – سمانه اسماعیلی صفر
زینب آوک – آیسان آبسالان 2 / صبا کیوان – فاطمه مرادی خوشبخت صفر
صبا کیوان – فاطمه مرادی خوشبخت 2 / سهیلا سروش – ناهید بارفروش صفر
هانیه صادقی – نسترن کوه‌بین 2 / مهدیه نوربهار – دینا موسوی صفر
پگاه رضایی – عسل جورابلو 2 / روناز رغبتی – رودابه سلیمانی صفر
حانیه صادقی – نسترن کوهبین 2 / رودابه سلیمانی – روناز رغبتی صفر
یاس علوی – مهتاب کریمی 2 / سهیلا سروش – ناهید بارفروش صفر
پگاه رضایی – عسل جورابلو 2 / مهدیه نوبهار – دینا موسوی صفر
صبا کیوان – فاطمه مرادی 2 / مهتاب امیری – سمانه اسماعیلی صفر
صحابه فرد – بنفشه مرادی 2 / حانیه صادقی – نسترن کوه بین صفر

انتهای پیام/