جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی
جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی در این جلسه با اشاره به سیاست ثابت دبیرخانه برای بهره گیری از ظرفیت کارشناسی مجموعه دستگاهها و نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی بویژه مجلس شورای اسلامی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های مختلف گفت: هدف اصلی دشمنان طی سالهای اخیر ودر چارچوب اعمال سیاست فشار […]

به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی در این جلسه با اشاره به سیاست ثابت دبیرخانه برای بهره گیری از ظرفیت کارشناسی مجموعه دستگاهها و نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی بویژه مجلس شورای اسلامی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های مختلف گفت: هدف اصلی دشمنان طی سالهای اخیر ودر چارچوب اعمال سیاست فشار حداکثری، درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران در پرونده های مختلف امنیتی در داخل و خارج از کشور برای ایجاد چالشهای امنیت ملی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی محور قرار گرفتن راهبرد مقاومت فعال از سوی نظام وحضور ایثارگرانه و هوشمندانه مردم در عرصه های مختلف و حمایت همه جانبه از سیاستهای اصولی حاکمیت را مهمترین عامل عبور موفق کشور از شرایط سخت اقتصادی و امنیتی عنوان کرد و افزود: بدون شک اقتدار امروز نظام می تواند پشتوانه محکمی برای تلاش همه جانبه به منظور رفع آسیب های موجود بویژه در حوزه های اقتصادی و معیشتی و بی اثر کردن جنگ ادراکی دشمنان برای ناامید کردن مردم باشد.

شمخانی گفت: علی رغم مشکلات و چالش های موجود چشم انداز بسیار روشنی برای غلبه بر چالشها و شتاب گرفتن حرکت همه جانبه به سوی پیشرفت و توسعه و رفاه پیش روی کشور قرار دارد.

در این جلسه همچنین نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان دیدگاههای خود پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی،سیاسی، امنیتی و اجتماعی،راه کارها و نظرات کارشناسی خود برای مدیریت موثر بر چالشهای اصلی کشور را ارائه کردند.

انتهای پیام

منبع