رتبه برتر استان تهران بر اساس سنجش شورای امنیت کشور طی سه سال متوالی
رتبه برتر استان تهران بر اساس سنجش شورای امنیت کشور طی سه سال متوالی

به گزارش ایسنا، سردار رحیمی در جلسه تودیع و معارفه استاندار تهران گفت: امنیت موضوع زیرساخت است و مسئولیت برقراری امنیت در کشور با شورای امنیت کشور و در استان با شورای تامین استان است که با تمهیدات، اقدامات و برنامه ریزی از به وجود آمدن بحران ها جلوگیری می کند. وی افزود: با تلاش، همدلی […]

به گزارش ایسنا، سردار رحیمی در جلسه تودیع و معارفه استاندار تهران گفت: امنیت موضوع زیرساخت است و مسئولیت برقراری امنیت در کشور با شورای امنیت کشور و در استان با شورای تامین استان است که با تمهیدات، اقدامات و برنامه ریزی از به وجود آمدن بحران ها جلوگیری می کند. وی افزود: با تلاش، همدلی و هم افزایی و با هدایت های محسنی بندپی اقدامات پیگیری شد به نحوی که در سال ۹۸ مصوب شد تا همدلی بین اعضای شورای تامین استان، الگوی سایر استان ها باشد و در طی سه سال رتبه برتر کشور بر اساس سنجش شورای امنیت کشور را کسب کردیم. رحیمی ادامه داد: در بحث امنیت استان تهران بر اساس شاخص ها در شرایط خوب و مطلوبی قرار دارد و در بحث ارزیابی های بخش های مختلف از مردم، استان در شرایط خوبی قرار دارد که برکت مدیریت محسنی بندپی و وفاق اعضا بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پیشگیرانه به گونه ای عمل کردیم که این موفقیت ها به دست آمده و امید است که استاندار جدید تهران نیز در این مسیر موفق باشند.
انتهای پیام

منبع