به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در هفتم اکتبر، عبدالعزیز کاملوف، وزیر امور خارجه ازبکستان و نمایندگان دولت موقت طالبان در کابل دیدار کرده و طرفین بر سر مذاکرات در ترمذ در آینده نزدیک توافق کردند. این مقام مطلع ازبکستان که جزو تیم مذاکره‌کننده است، گفت: این نشست فردا در ترمذ برگزار می‌شود. […]

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در هفتم اکتبر، عبدالعزیز کاملوف، وزیر امور خارجه ازبکستان و نمایندگان دولت موقت طالبان در کابل دیدار کرده و طرفین بر سر مذاکرات در ترمذ در آینده نزدیک توافق کردند.
این مقام مطلع ازبکستان که جزو تیم مذاکره‌کننده است، گفت: این نشست فردا در ترمذ برگزار می‌شود.
او مشخص کرد که دستورکار حول تجارت و اقتصاد و به ویژه حذف موانع در مسیر رشد تجارت و آغاز ساخت خط انتقال برق سرخان پل خمری و خط آهن مزار شریف – کابل – پیشاور خواهد بود.
انتهای پیام

منبع