4 جلسه محرومیت و جریمه نقدی برای ساپینتو/ فیروزی و آنالیزور پرسپولیس هم محروم شدند
4 جلسه محرومیت و جریمه نقدی برای ساپینتو/ فیروزی و آنالیزور پرسپولیس هم محروم شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از ‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص تخلف  ریکاردو ساپینتو سرمربی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران مبنی بر نقض ماده 71 مقررات انضباطی از طریق بکار بردن الفاظ توهین‌آمیز و تحقیرآمیز نسبت به جامعه فوتبال در مصاحبه بعد از بازی با تیم پیکان در تاریخ 24/ 11/ 1401 […]

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از ‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص تخلف  ریکاردو ساپینتو سرمربی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران مبنی بر نقض ماده 71 مقررات انضباطی از طریق بکار بردن الفاظ توهین‌آمیز و تحقیرآمیز نسبت به جامعه فوتبال در مصاحبه بعد از بازی با تیم پیکان در تاریخ 24/ 11/ 1401 با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مطالب ابرازی و تشبیهات به کار رفته از سوی ایشان در مصاحبه خود که قانوناً مصداق هتک حرمت و توهین محسوب می‌شود، دفاعیات بلاوجه باشگاه استقلال تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلف انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و با عنایت به سوابق متعدد انضباطی نامبرده در فصل جاری و مستند به مواد 71، 91،107، 113 از مقررات انضباطی مصوب 1397، ریکاردو ساپیننتو با احتساب یک جلسه محرومیت تعلیقی موضوع دادنامه شماره 3153 این کمیته جمعاً به 4 جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی ( اعم از لیگ برتر و جام حذفی) با این توضیح که چنانچه نامبرده از طریق مجاری رسمی رسانه‌ای اقدام به عذرخواهی بابت مطالب خود نماید اجرای دو جلسه آن تا پایان فصل جاری به حالت تعلیق درخواهد آمد، محکوم شد.وی به  پرداخت جریمه نقدی معادل ریالی 10 درصد از اصل مبلغ قرارداد تنظیمی در فصل 1402 -1401 با باشگاه استقلال تهران ثبت شده در سازمان لیگ محکوم می‌شود . ضمنا باشگاه در قبال پرداخت جریمه نقدی تعیینی‌ دارای مسئولیت تضامنی است.رای صادره از حیث محرومیت صادره قابل اجرا و در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ است.همچنین ‌با اعلام کمیته انضباطی، علی فیروزی، سرپرست تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلیل نشر اکاذیب و توهین به مقامات رسمی از طریق مصاحبه پس از بازی با پرسپولیس و محتویات پرونده از جمله مفاد مصاحبه نامبرده، تخلف انتسابی وی محرز و مسلم تشخیص داده شد و مستند به ماده 71 مقررات انضباطی و با رعایت ماده 94 قانون مقررات به دو جلسه محرومیت قطعی از همراهی تیم با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت و همچنین پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.این رای در بخش محرومیت ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی و در بخش جریمه نقدی قطعی و قابل اجرا است.محمد عسگری، آنالیزور تیم پرسپولیس نیز به دلیل نشر اکاذیب و توهین به مقامات رسمی از طریق مصاحبه پس از بازی با تیم هوادار و محتویات پرونده از جمله مفاد مصاحبه نامبرده، تخلف انتسابی وی محرز و مسلم تشخیص داده شد و مستند به ماده 71 مقررات انضباطی و با رعایت ماده 94 قانون مقررات به یک جلسه محرومیت قطعی از همراهی تیم و یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان فصل جاری مسابقات و همچنین پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.این رای در بخش محرومیت ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و در بخش جریمه نقدی قطعی و قابل اجرا است.انتهای پیام/