برای تامین آرد شهری از سهمیه روستایی کاسته نشود
برای تامین آرد شهری از سهمیه روستایی کاسته نشود

به گزارش ایسنا دکتر ماندانا زنگنه افزود: نانوایی هایی که تخلف نداشته‌اند و عملکرد آنها صادقانه بوده اگر فروش اقتصادی ندارند از محل آرد شناور سهمیه اضافه دریافت کنند تا به فروش اقتصادی برسند. زنگنه بیان کرد: برای کنترل کیفیت و قیمت نان در سال گذشته ۱۰۵۹۸ بازرسی از نانوایی های استاد انجام شد که […]

به گزارش ایسنا دکتر ماندانا زنگنه افزود: نانوایی هایی که تخلف نداشته‌اند و عملکرد آنها صادقانه بوده اگر فروش اقتصادی ندارند از محل آرد شناور سهمیه اضافه دریافت کنند تا به فروش اقتصادی برسند.

زنگنه بیان کرد: برای کنترل کیفیت و قیمت نان در سال گذشته ۱۰۵۹۸ بازرسی از نانوایی های استاد انجام شد که تشکیل ۷۶۸ پرونده تخلف نتیجه آنها بود و در نهایت واحدهای متخلف به طور مجموع ۱۰ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

وی افزود: در ۶ ماهه ابتدایی امسال هم ۵۸۷۷ بازرسی از واحدهای نانوایی صورت گرفت که با تشکیل ۳۰۶ پرونده تخلف همراه شد و در نهایت علاوه بر صدور  ۱۶ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ریال جریمه، سهمیه آرد ۱۵۳ واحد متخلف در مجموع به میزان ۷۳۲ تن نیز کسر شد.

انتهای پیام

منبع