بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی کشور در نشست کارگروه ملی دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیت
بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی کشور در نشست کارگروه ملی دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیت

به گزارش ایسنا، در این جلسه ابتدا حاضرین تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی اخیر در حوزه حمل و نقل و ترانزیت را مورد بررسی قرار دادند.  در ادامه، نماینده سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار گزارشی از آخرین اقدامات مربوط به توسعه ظرفیتهای ترانزیتی این بندر مهم اقیانوسی را به جلسه ارایه نمود. به […]

به گزارش ایسنا، در این جلسه ابتدا حاضرین تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی اخیر در حوزه حمل و نقل و ترانزیت را مورد بررسی قرار دادند. 
در ادامه، نماینده سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار گزارشی از آخرین اقدامات مربوط به توسعه ظرفیتهای ترانزیتی این بندر مهم اقیانوسی را به جلسه ارایه نمود.
به دنبال آن موضوعاتی همچون ضرورت برقراری خطوط مستقیم کشتیرانی بین المللی به چابهار، تسریع در تکمیل پروژه ریلی چابهار به زاهدان، تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی در چابهار و ادامه همکاری با اپراتور هندی از جمله مواردی بود که مورد تبادل نظر و تاکید “کارگروه ملی”  قرار گرفت. 
همچنین نمایندگان سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی  گزارشی از آخرین اقدامات در راستای گسترش ترانزیت کالا از طریق دریای خزر و نیز تجهیز بنادر شمالی به امکانات پهلوگیری کشتیهای رو-رو ریلی و همچنین اتصال راه آهن بندر کاسپین به شبکه ریلی کشور به ‘کارگروه ملی” ارائه نمودند و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
نمایندگان سازمان راهداری و وزارت نفت گزارشی از هماهنگیهای به عمل آمده جهت رفع مشکلات سوخت رسانی به کامیونهای خارجی در کریدور جاده ای پاکستان -ایران -ترکیه ارایه نمودند. این کریدور اخیرا و در چارچوب سازمان اکو راه اندازی شده و پیش بینی میشود ظرفیت ترانزیت ۱۵ هزار کامیون در سال را داشته باشد.
صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مجددا بر اهمیت ترانزیت برای اقتصاد ملی و نیز نقش آن در توسعه و تعمیق روابط با کشورهای همسایه تاکید نمود.

انتهای پیام

منبع