تعداد بنگاههای مشکل دار در دولت رئیسی کم شد
تعداد بنگاههای مشکل دار در دولت رئیسی کم شد

به گزارش ایسنا، صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای  اقتصادی و رصد و شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود. وزارت کار در راستای شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاهای تولیدی، کارگروههای تسهیل و […]

به گزارش ایسنا، صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای  اقتصادی و رصد و شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود.

وزارت کار در راستای شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاهای تولیدی، کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید را طی چند سال اخیر در استانها راه اندازی کرده است؛ این کارگروهها وظیفه رصد و شناسایی بنگاههای اقتصادی مشکل‌دار را برعهده دارند و وضعیت بنگاهها و حل و فصل مشکلات آنها را پیگیری و ‌بررسی می‌کنند.

طبق گزارشها، تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود داشته که مورد شناسایی قرار گرفته و مشکلات آنها در کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شده است.

تعداد بنگاههای حمایت شده به منظور حفظ اشتغال موجود در سه ماهه دولت سیزدهم، ۵۰۷ بنگاه با ۱۳۱ هزار و ۵۷۸ کارگر شاغل بوده و تعداد بنگاههای حمایت شده در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۶۲.۵ درصد رشد داشته است.

61913953 - تعداد بنگاههای مشکل دار در دولت رئیسی کم شد
تعداد ۵۰۷ بنگاه با حفظ اشتغال ۱۳۱ هزار نفر در سه ماهه دولت سیزدهم مورد حمایت قرار گرفته است

از زمان استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه، تعداد  ۹۶۵ بنگاه مشکل دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بیشترین دلیل مشکلات این بنگاهها، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تامین مواد اولیه و برخی سوء مدیریتها است که همواره مشکلاتی را به لحاظ تعویق در پرداخت حقوق کارگران و نیروهای کار به وجود آورده و بنگاه را با رکود و تعطیلی مواجه کرده است.

کاهش ۱۲ درصدی تعداد بنگاههای مشکل دار در سه ماهه دولت

دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود گام برداشته به نحوی که طبق گزارش معاونت روابط کار وزارت کار از زمان استقرار دولت تا پایان مهر ماه، تعداد  ۹۶۵ بنگاه مشکل دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده است.

این در حالی است که طی مدت مشابه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۹۹ بنگاه مشکل دار با ۱۳۲ هزار و ۶۵۸ کارگر شناسایی شده بود که این امر از کاهش ۱۲ درصدی تعداد بنگاه های مشکل دار حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، تعداد بنگاههای حمایت شده به منظور حفظ اشتغال موجود در سه ماهه دولت سیزدهم، ۵۰۷ بنگاه با ۱۳۱ هزار و ۵۷۸ کارگر شاغل بوده و تعداد بنگاههای حمایت شده در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۶۲.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، در صورت عدم حمایت از این بنگاهها، احتمال ریزش نیروهای کار و کارگران شاغل در آنها وجود داشت که این مساله به بقای بنگاهها و حفظ اشتغال موجود در آنها کمک کرده است.

انتهای پیام

منبع