سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی چقدر است؟
سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی چقدر است؟

به گزارش ایسنا، ‌طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) بخش صنعت-معدن در این مدت ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کردند که  ۷۹.۷ درصد معادل ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از آن به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده […]

به گزارش ایسنا، ‌طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) بخش صنعت-معدن در این مدت ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کردند که  ۷۹.۷ درصد معادل ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از آن به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.
بخش بازرگانی نیز در چهار ماهه نخست امسال ۱۱۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۵۲.۶۳ درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
بخش خدمات، کشاورزی و مسکن نیز در این مدت به ترتیب ۲۹۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۲ هزار و ۷۰۰ تسهیلات دریافت کردند که سهم تامین سرمایه در گردش از آن به ترتیب ۶۹.۳۲، ۷۲.۴۲ و ۳۵.۳۲ درصد، معادل حدود ۲۰۱، ۳۴ و ۱۱د هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان سهم “ایجاد”، “توسعه” و “خرید کالای شخصی” از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف به ترتیب ۱۱.۱۲، ۷.۶۹ و ۶.۲۶ درصد است.
همچنین بخش “تعمیر” و “خرید مسکن ” که به ترتیب ۱.۶۳ و ۱.۱۸درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده، کمترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است در سال‌های اخیر بارها اعلام شده که کمبود سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام

منبع