قیمت محصولات سایپا به حالت قبل بر می گردد
قیمت محصولات سایپا به حالت قبل بر می گردد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، براساس تصمیمات متخذه، مبنی بر توقف اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها، بهای همه محصولات این گروه به قبل بازگشته است و هیچگونه افزایشی اعمال نخواهد شد.برهمین اساس تمامی دعوتنامه‌های تکمیل‌وجه مربوط به خودروهای موعد تحویل آبان با نرخ‌های قبل صادر خواهد شد. مبالغ اضافی نیز که توسط […]

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، براساس تصمیمات متخذه، مبنی بر توقف اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها، بهای همه محصولات این گروه به قبل بازگشته است و هیچگونه افزایشی اعمال نخواهد شد.برهمین اساس تمامی دعوتنامه‌های تکمیل‌وجه مربوط به خودروهای موعد تحویل آبان با نرخ‌های قبل صادر خواهد شد.
مبالغ اضافی نیز که توسط مشتریان پرداخت شده، طی هفته‌های آینده به آنان بازگردانده خواهد شد.

منبع