مشوق‌های سازمان امور اراضی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی ارائه می‌شود
مشوق‌های سازمان امور اراضی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی ارائه می‌شود

توکلی امروز ۱۹ آبان‌ماه، اظهار کرد: سازمان امور اراضی کشور برای یکپارچه‌سازی اراضی در قالب تشکل‌ها تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای ارائه می‌کند. وی تصریح کرد: با یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در صورت اجرای روش‌های نوین آبیاری تا صد درصد هزینه اجرای این طرح‌ها را دولت پرداخت می‌کند. مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌برداری سازمان امور اراضی کشور […]

توکلی امروز ۱۹ آبان‌ماه، اظهار کرد: سازمان امور اراضی کشور برای یکپارچه‌سازی اراضی در قالب تشکل‌ها تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای ارائه می‌کند.

وی تصریح کرد: با یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در صورت اجرای روش‌های نوین آبیاری تا صد درصد هزینه اجرای این طرح‌ها را دولت پرداخت می‌کند.

مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌برداری سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: پارسال یکپارچه‌سازی ۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در دستور کار بود و امسال هم برنامه داریم یکپارچه‌سازی در سطح ۱۰ هزار هکتار دیگر اجرا شود.

انتهای پیام

منبع