کرونا به جان منابع انرژی افتاده است
کرونا به جان منابع انرژی افتاده است

به گزارش ایسنا، میزان مصرف انرژی در ایران عدد بالایی دارد، بر اساس آمار میزان مصرف سرانه انرژی در ایران چندین برابر متوسط جهانی بوده، به طوری که مصرف خانگی گاز در کشور ما معادل با یک کشور ۷۵۰ میلیون نفری یعنی حدود ۹ برابر استاندارد جهانی است. با این شرایط اما ویروس کرونا دردسر جدیدی را برای انرژی کشور به وجود آورده است، هدرفت انرژی در ایران در دو سال گذشته رقم قابل توجهی را ثبت کرده است، آنطور که محمد عسگری به سخنگوی شرکت ملی گاز به ایسنا گفته است اکنون شاهد رشد بالای مصرف انرژی در کشور نسبت به سال گذشه هستیم. به گفته وی،  در روز چهارشنبه ۴۷۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف شده است که هرچند نسبت به روز قبل خود پنج میلیون متر مکعب کاهش داشته است اما از سه هفته پیش که بارش‌ها آغاز شده، شاهد افزایش چشمگیر ۱۴۰میلیون مترمکعبی مصرف گاز نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۹ هستیم. به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز،  میانگین دمای مناسب در فصل سرد سال در اماکن مسکونی کشور بین ۱۸ تا ۲۱ درجه تخمین زده شده است در حالیکه در بیشتر این اماکن میانگین دما به بالای ۲۶ درجه می‌رسد. با توجه به این رقم، هر فرد می‌تواند بدون تحمل سختی با هر یک درجه کاهش دمای محیط حدود شش درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند. با صرفه جویی پنج تا شش درجه حدود ۳۰ درصد از انرژی مصرفی کاهش می‌یابد. عسگری بابیان اینکه متاسفانه اکنون شاهد هستیم که با لغو دورکاری ها و بازگشائی دانشگاه ها،مدارس و کاهش دمای هوا وهمچنین به‌دلیل وجود ویروس کونا اکثر پنجره ها باز است که همین موضوع در هدررفت انرژی تاثیر بالایی دارد، گفت:  میزان هدررفت انرژی افزایش یافته است که باید راهکاری برای این مهم در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر اینکه علاوه بر این موضوع باید گفت که بخش عمده مشکل مصرف گاز به سیستم ساختمان‌سازی ما برمی‌گردد و بایداز همان ابتدا سیستم ساخت به گونه ای باشد که در کاهش هدررفت انرژی تاثیر بگذارد، تصریح کرد: الگوی مصرف گاز باید در کشور اصلاح شود و ساز و کاری در نظر گفته شود که هدررفت کاهش یابد. سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به اهمیت وجود دستگاه های تهویه در ادارات و مراکز عمومی گفت: از این طریق می توان میزان هدررفت انرژی را کاهش داد و باید تدابیری برای این مساله نیز در نظرگرفته شود. عسگری تاکید کرد: امسال هیچ برنامه ای برای افزایش تعرفه گاز مشترکان وجود ندارد اما برای مشترکان پرمصرف جرایم سنگینی لحاظ خواهد شد. انتهای پیام منبع

به گزارش ایسنا، میزان مصرف انرژی در ایران عدد بالایی دارد، بر اساس آمار میزان مصرف سرانه انرژی در ایران چندین برابر متوسط جهانی بوده، به طوری که مصرف خانگی گاز در کشور ما معادل با یک کشور ۷۵۰ میلیون نفری یعنی حدود ۹ برابر استاندارد جهانی است.

با این شرایط اما ویروس کرونا دردسر جدیدی را برای انرژی کشور به وجود آورده است، هدرفت انرژی در ایران در دو سال گذشته رقم قابل توجهی را ثبت کرده است، آنطور که محمد عسگری به سخنگوی شرکت ملی گاز به ایسنا گفته است اکنون شاهد رشد بالای مصرف انرژی در کشور نسبت به سال گذشه هستیم.

به گفته وی،  در روز چهارشنبه ۴۷۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف شده است که هرچند نسبت به روز قبل خود پنج میلیون متر مکعب کاهش داشته است اما از سه هفته پیش که بارش‌ها آغاز شده، شاهد افزایش چشمگیر ۱۴۰میلیون مترمکعبی مصرف گاز نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۹ هستیم.

به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز،  میانگین دمای مناسب در فصل سرد سال در اماکن مسکونی کشور بین ۱۸ تا ۲۱ درجه تخمین زده شده است در حالیکه در بیشتر این اماکن میانگین دما به بالای ۲۶ درجه می‌رسد. با توجه به این رقم، هر فرد می‌تواند بدون تحمل سختی با هر یک درجه کاهش دمای محیط حدود شش درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند. با صرفه جویی پنج تا شش درجه حدود ۳۰ درصد از انرژی مصرفی کاهش می‌یابد.

عسگری بابیان اینکه متاسفانه اکنون شاهد هستیم که با لغو دورکاری ها و بازگشائی دانشگاه ها،مدارس و کاهش دمای هوا وهمچنین به‌دلیل وجود ویروس کونا اکثر پنجره ها باز است که همین موضوع در هدررفت انرژی تاثیر بالایی دارد، گفت:  میزان هدررفت انرژی افزایش یافته است که باید راهکاری برای این مهم در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر این موضوع باید گفت که بخش عمده مشکل مصرف گاز به سیستم ساختمان‌سازی ما برمی‌گردد و بایداز همان ابتدا سیستم ساخت به گونه ای باشد که در کاهش هدررفت انرژی تاثیر بگذارد، تصریح کرد: الگوی مصرف گاز باید در کشور اصلاح شود و ساز و کاری در نظر گفته شود که هدررفت کاهش یابد.

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به اهمیت وجود دستگاه های تهویه در ادارات و مراکز عمومی گفت: از این طریق می توان میزان هدررفت انرژی را کاهش داد و باید تدابیری برای این مساله نیز در نظرگرفته شود.

عسگری تاکید کرد: امسال هیچ برنامه ای برای افزایش تعرفه گاز مشترکان وجود ندارد اما برای مشترکان پرمصرف جرایم سنگینی لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام

منبع