انتخاب نماینده شورای شهر برای کارگروه ساماندهی دکل های ارتباطی شهر تهران
انتخاب نماینده شورای شهر برای کارگروه ساماندهی دکل های ارتباطی شهر تهران

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شانزدهمین جلسه علنی این شورا انتخاب یک نفر نماینده برای عضویت در کارگروه موضوع بند” الف” ذیل ماده یازدهم مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی در شهر تهران را در دستور کار خود داشتند. در همین راستا کمیسیون سلامت و محیط […]

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شانزدهمین جلسه علنی این شورا انتخاب یک نفر نماینده برای عضویت در کارگروه موضوع بند” الف” ذیل ماده یازدهم مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی در شهر تهران را در دستور کار خود داشتند. در همین راستا کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران مهدی بابایی را به عنوان نماینده این کمیسیون معرفی کرد و قائمی نیز به صورت فردی برای نمایندگی در این کارگروه اعلام آمادگی کرد.
به گزارش ایسنا، نهایتا پس از رای گیری قائمی 8 رأی و مهدی بابایی با ۱۰ رأی را کسب کردند که به این ترتیب مهدی بابایی به عنوان نماینده شورا در این کارگروه انتخاب شد. در ادامه این جلسه اعضای شورا انتخاب نماینده جهت عضویت در هیات انضباطی موضوع تبصره ۱ ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافری مشمول قانون نظام صنفی کشور را در دستور کار قرار دادند که سنندجی از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل به عنوان نماینده شورا معرفی و پس از رأی گیری با کسب ۱۰ رأی به عنوان نماینده شورا انتخاب شد.
در ادامه جلسه انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در شورای هماهنگی و برنامه ریزی موضوع بند چهارم ذیل ماده سوم مصوبه برنامه عملیاتی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت که نرگس معدنی پور از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به عنوان نماینده شورا معرفی و پس از رأی گیری با کسب اکثریت آراء به عنوان نماینده شورا انتخاب شد.
انتهای پیام

منبع