بازدید دریادار سیاری از روند آموزش‌های میدانی دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش
بازدید دریادار سیاری از روند آموزش‌های میدانی دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در بازدید از روند آموزش‌های میدانی دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: بررسی منطقه عملیات کار بسیار ارزشمندی است و دانشجویان را قادر می سازد که منطقه و محیط پیرامون خود را به درستی شناسایی کنند و مهمتر […]

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در بازدید از روند آموزش‌های میدانی دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: بررسی منطقه عملیات کار بسیار ارزشمندی است و دانشجویان را قادر می سازد که منطقه و محیط پیرامون خود را به درستی شناسایی کنند و مهمتر از آن اینکه این اطلاعات را به کارگرفته و بر اساس آن تصیم مناسب را بگیرند.

معاون هماهنگ کننده ارتش ضمن تشریح اهمیت راهبردی منطقه منجیل و بیان ویژگی‌ها و شرایط جوی و اقلیمی این منطقه، گفت:یکی از ویژگی هایی که باعث شد این منطقه به عنوان محل آموزش دانشجویان دافوس قرار بگیرد تنوع اقلیمی منطقه است، که دانشجویان را قادر می سازد درک عمیق عملیاتی  در خصوص پدیده های طبیعی و غیر طبیعی محیط اطراف خود داشته و نسبت به بررسی منطقه عملیات و برآوردهای اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین طرح ریزی عملیات  اقدام کنند.
شایان ذکر است دوره آموزش عملی محور شناسی ویژه دانشجویان دوره32 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دافوس از شنبه15 آبان ماه در منطقه منجیل در حال برگزاری است و دانشجویان در این دوره پنج روزه ، باایستگاه های میدانی در مناطق لوشان و سیاه پوش ، رودبار و رستم آباد و ارتفاعات آسمان سرا آشنا می شوند.

انتهای پیام

منبع