برای اجرای سند الگو باید به همه ابعاد بشر توجه کرد
برای اجرای سند الگو باید به همه ابعاد بشر توجه کرد

به گزارش ایسنا، دکتر مظفر اقبال به تشریح پیش نیازهای دسترسی به پیشرفت پرداخت و اظهار کرد: پیشرفت سیاسی به دست نمی‌آید مگر با پیشرفت اقتصادی و این دو به دست نمی‌آید مگر با پیشرفت تمدن، فرهنگ و مباحث معنوی و روحانی. کلید پیشرفت تمدن اسلامی و تمام مقوله‌های پیشرفت، در کتاب قرآن است. وی […]

به گزارش ایسنا، دکتر مظفر اقبال به تشریح پیش نیازهای دسترسی به پیشرفت پرداخت و اظهار کرد: پیشرفت سیاسی به دست نمی‌آید مگر با پیشرفت اقتصادی و این دو به دست نمی‌آید مگر با پیشرفت تمدن، فرهنگ و مباحث معنوی و روحانی. کلید پیشرفت تمدن اسلامی و تمام مقوله‌های پیشرفت، در کتاب قرآن است.

وی افزود: اساس کل دانش‌ها، در کتاب آسمانی قرآن و بیانات معنوی حضرت علی (ع) و سایر دانشمندان دنیای اسلام است. قرآن، حاوی تمام نکات بنیادی تمام دانش‌ها در جهان است. قرآن، کتابی است که انسان را از ظلمات به سمت نور هدایت می‌کند و بر دانشمندان است که مصداق آنها را روشن کنند. در مدلی که می‌خواهیم برای توسعه تمدن اسلامی طراحی کنیم باید واقع‌گرایی را در نظر بگیریم تا اهداف متعالی و معنوی قرآن تحقق یابد.

مدیر مرکز علوم اسلامی کانادا یادآور شد: با بررسی روزنامه‌های سال ۱۹۵۰ در می یابیم در آن مقطع تاریخی هیچ مرجعی در جهان اسلام نبود که اسلام را به منزله نیروی جهان‌شمول مطرح کند. در آن زمان فقط دو اندیشه کمونیسم و سرمایه‌داری در غرب حکم‌فرما بود اما با ظهور انقلاب اسلامی ایران شاهد نوعی بیداری اسلامی همچون رستاخیزی بزرگ هستیم.

اقبال ریشه یابی دستیابی به پیشرفت متعالی را در پاسخ یابی به این دو سوال دانست که چه شد که ما دچار افت شدیم؟ و فهم ما از مقوله توسعه علمی در غرب چیست؟

وی ادامه داد: زوال بشر غربی در نتیجه پیشرفت مادی بدون رشد معنویات و اخلاق اتفاق افتاد، به همین دلیل شاهد زوال بشر غربی هستیم. این مهم در از هم پاشیده شدن کانون خانواده در غرب و تعمیق شکاف طبقاتی نمود یافت. اگر بخواهیم از مدل توسعه غربی‌ها تبعیت کنیم باید بدانیم به طور حتم تمدن ما به سرنوشت تمدن غرب منجر خواهد شد. مطالعه تمدن غرب و شناخت ضعف‌ها و قوت‌های آن بسیار راهگشاست.

انتهای پیام

منبع