بررسی تخلفات ۸ تشکل مردم نهاد/انحلال یک تشکل و تذکر مکتوب برای ۷ تشکل دیگر
بررسی تخلفات ۸ تشکل مردم نهاد/انحلال یک تشکل و تذکر مکتوب برای ۷ تشکل دیگر

به گزارش ایسنا، در این جلسه پرونده تخلفات هشت تشکل مردم نهاد با حضور اعضای شورای ملی (نمایندگان هشت دستگاه تخصصی، نمایندگان تشکلهای مردم نهاد و نمایندگان دستگاه های نظارتی) مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارشات مربوط به تخلفات هشت تشکل مردم مورد بررسی قرار گرفت و مسئولین تشکلهای مذکور نیز با حضور […]

به گزارش ایسنا، در این جلسه پرونده تخلفات هشت تشکل مردم نهاد با حضور اعضای شورای ملی (نمایندگان هشت دستگاه تخصصی، نمایندگان تشکلهای مردم نهاد و نمایندگان دستگاه های نظارتی) مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارشات مربوط به تخلفات هشت تشکل مردم مورد بررسی قرار گرفت و مسئولین تشکلهای مذکور نیز با حضور در جلسه ضمن پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطرح شده پیرامون موارد تخلف تشکل، دفاعیات خود را ارائه دادند. زهرا عابدینی دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد ضمن تشکر از مشارکت و همکاری دستگاه های عضو شورای ملی در خصوص مصوبات جلسه مذکور اظهار کرد: شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد به عنوان یک شورای فرابخشی در امر نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکلها، در سی و سومین جلسه خود با بررسی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات تعداد هشت تشکل ملی و یک تشکل استانی با انحلال یک تشکل و ابلاغ تذکر مکتوب به هفت تشکل دیگر موافقت کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛  معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی بیان کرد: بررسی و موافقت یا مخالفت با تاسیس یا تمدید پروانه فعالیت تشکلها و صدور احکام نظارتی پیرامون تخلفات تشکلها بر اساس استعلامات و اخذ نظر مراجع مسئول نظارتی و تخصصی و با بررسی گزارشات دریافتی از عملکرد تشکلها و با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی صورت می گیرد و اجرای مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری درخصوص فعالیت تشکلهای مردم نهاد برای دبیرخانه شورای ملی لازم الاجرا می باشد و تشکل های مردم نهاد نیز ملزم به رعایت مصوبات این شورا می باشند.
انتهای پیام

منبع