بررسی طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی صداوسیما در هفته های آینده
بررسی طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی صداوسیما در هفته های آینده

کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور اول جلسه طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی صداوسیما بود که طراحان این تحقیق و تفحص اشکالاتی به این طرح داشتند که با توجه به انتصاب جدید آقای جبلی تقاضای دو […]

کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور اول جلسه طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی صداوسیما بود که طراحان این تحقیق و تفحص اشکالاتی به این طرح داشتند که با توجه به انتصاب جدید آقای جبلی تقاضای دو هفته تاخیر برای تشکیل جلسه داشتیم که مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد دو هفته آینده با حضور آقای جبلی رئیس صداوسیما طرح تحقیق و تفحص صندوق بازنشستگی صداوسیما مطرح شود.
وی در ادامه تصریح کرد: دستور دوم با دعوت از آقای اسکندری رئیس صندوق بازنشستگی کشوری بود که نمایندگان سوالاتی در نحوه عملکرد این صندوق داشتند.
نماینده مردم اسدآباد افزود: در مجموع تعداد شاغلینی که در حال حاضر بیمه واریز می کنند نسبت به بازنشستگان تناسبی نداشت و وضعیت مالی صندوق را خیلی مناسب تلقی نکردند که طبیعتا باید راهکاریی در این خصوص اندیشیده شود. همچنین مقرر شد که میزان سرمایه گذاری شرکت های تابع صندوق بازنشستگی در شهرستان ها و حوزه های مختلف مشخص شود.
سرمدی گفت: طبیعتا نگاه نمایندگان این بود که عدالت در ارائه خدمات شرکت های تابع صندوق رعایت نشده و تاکید داشتند که این موضوع مورد عنایت لازم قرار گیرد.
انتهای پیام

منبع