تاکید ذاکر بر برخورد با تعارض منافع غیرقانونی
تاکید ذاکر بر برخورد با تعارض منافع غیرقانونی

به گزارش ایسنا، سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با استناد به اصول ۳، ۸ و ۴۰ قانون اساسی در اخطار گفت: مجلس یازدهم به ساختارشکنی هایی در قالب تعارض منافع، نظارت بر رفتار نمایندگان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کرد، موارد بسیار خوبی که هر کشوری نمی تواند به چنین ساختارشکنی […]

به گزارش ایسنا، سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با استناد به اصول ۳، ۸ و ۴۰ قانون اساسی در اخطار گفت: مجلس یازدهم به ساختارشکنی هایی در قالب تعارض منافع، نظارت بر رفتار نمایندگان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کرد، موارد بسیار خوبی که هر کشوری نمی تواند به چنین ساختارشکنی هایی وارد شود. از طرف دیگر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید با تعارض منافع غیرقانونی و غیرشرعی برخورد کرد نه منافعی که حق عده‌ای است. 

وی همچنین با بیان اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزها حق قضات را نادیده گرفتیم گفت: باید اراده آنها را تقویت کنیم نه اینکه حق آنها نادیده گرفته شود. این نوع رفتارها با قوانین تعارض داشته و نوعی تبعیض است. باید تعارض منافع و نه حق کشی‌ها را مدیریت کرد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در مورد همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند ما در این رابطه جلوی هیچ اظهارنظری را نگرفتیم.

وی ادامه داد: نمایندگان در قالب مخالف و موافق اظهارات خود را مطرح کردند. طرح مدیریت تعارض منافع هم به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

انتهای پیام 

منبع