توصیه نماینده کرمانشاه به هیات دولت برای تعامل بیشتر با مجلس
توصیه نماینده کرمانشاه به هیات دولت برای تعامل بیشتر با مجلس

به گزارش ایسنا، محمد رشیدی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکری شفاهی خطاب به هیات دولت ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت سفرهای استانی و واکسیناسیون عمومی اظهار کرد:  هیات دولت و رئیس جمهور از مردم دوبار رای گرفتند یکبار در انتخابات و بار دیگر توسط نمایندگان مجلس که آنها هم توسط مردم […]

به گزارش ایسنا، محمد رشیدی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکری شفاهی خطاب به هیات دولت ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت سفرهای استانی و واکسیناسیون عمومی اظهار کرد:  هیات دولت و رئیس جمهور از مردم دوبار رای گرفتند یکبار در انتخابات و بار دیگر توسط نمایندگان مجلس که آنها هم توسط مردم انتخاب شدند. خواهش من این است که هیات دولت باب تعامل با مجلس را باز کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: نمایندگان مجلس به هیات دولت رای دادند رای که به هیات وزیران این دولت داده شد در همه دوره های مجلس بی سابقه بود. ما حمایت از  دولت انقلابی را وظیفه خود می دانستیم و به آن افتخار می کنیم اما دولت نباید باب تعامل را ببندد.

رشیدی خطاب به اعضای هیات دولت تاکید کرد: با نمایندگان مشورت کنید و به نمایندگان پاسخگو باشید، نگذارید مجلس نسبت به شما بدبین باشد.  رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به مجلس نیاز داشتند، دارند و خواهند داشت. مجلس هم در خدمت دولت برای خدمت به مردم خواهد بود.

انتهای پیام

منبع