دستور قالیباف برای بررسی راهکارهای حفاظت از محیط زیست
دستور قالیباف برای بررسی راهکارهای حفاظت از محیط زیست

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اخیرا در نامه ای به روسای قوای مقننه، مجریه و قضاییه خواستار اهتمام و توجه بیشتر سه قوه برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست شدم. وی افزود: در پاسخ به این نامه، رییس مجلس از آقای نگاهداری رییس مرکز پژوهش […]

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اخیرا در نامه ای به روسای قوای مقننه، مجریه و قضاییه خواستار اهتمام و توجه بیشتر سه قوه برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست شدم.

وی افزود: در پاسخ به این نامه، رییس مجلس از آقای نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس خواسته که با اولویت راهکارهای تحقق و اجرایی شدن اصل پنجاهم قانون اساسی درباره حفظ محیط زیست را بررسی کرده و اقدامات لازم انجام شود.

انتهای پیام

منبع