ساکاشویلی برای پایان اعتصاب غذا شرط گذاشت
ساکاشویلی برای پایان اعتصاب غذا شرط گذاشت

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از پایگاه ترند نیوز، نیکا گوارامیا، وکیل میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق زندانی گرجستان، نامه منسوب به این رئیس جمهور سابق را خطاب به رسانه‌ها قرائت کرده و به نقل از ساکاشویلی گفت که او استناد به تصمیم دادگاه استراسبورگ را بررسی می‌کند. ساکاشویلی در این نامه گفت: گذراندن فرآیند […]

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از پایگاه ترند نیوز، نیکا گوارامیا، وکیل میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق زندانی گرجستان، نامه منسوب به این رئیس جمهور سابق را خطاب به رسانه‌ها قرائت کرده و به نقل از ساکاشویلی گفت که او استناد به تصمیم دادگاه استراسبورگ را بررسی می‌کند.

ساکاشویلی در این نامه گفت: گذراندن فرآیند توانبخشی پس از اعتصاب غذا سخت‌تر از مدیریت اعتصاب غذا است، در حالی که بهداری زندان “گلدنی” نه از تجهیزات و نه پرسنل پزشکی شایسته برخوردار است.

این رئیس جمهور سابق گرجستان همچنین گفت که به سختی می‌تواند به کارمندانی که او را شکنجه کردند اعتماد کند و به انتشار دادن ویدئوهایی که خشونت‌ها را به تصویر می‌کشند، ادامه می‌دهد. ساکاشویلی تاکید کرد که هیچ تضمین امنیتی در زندان او موسوم به زندان “گلدنی” وجود ندارد.

ساکاشویلی به تصمیم دادگاه استراسبورگ اشاره کرد که بر اساس آن مقامات باید امنیت او را در زندان تضمین کرده و مراقبت‌های پزشکی مناسب  را برای او برای طی دوره بهبودی پس از اعتصاب غذا فراهم کنند.

ساکاشویلی گفت: اگر من از این تصمیم تبعیت کنم، دولت نیز باید همین کار را انجام دهد.

میخائیل ساکاشویلی در همین نامه از النه خوشتاریا، رهبر حزب “دروآ”، که از سوم نوامبر در ساختمان پارلمان برای همبستگی با او اعتصاب غذا کرده بود، خواست تا آن را متوقف کند.

در تاریخ  ۱۰ نوامبر، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) مستقر در استراسبورگ از رئیس جمهور سابق گرجستان خواست تا اعتصاب غذای خود را متوقف کند. دادگاه همچنین تصمیم گرفت که دولت باید ایمنی او را در زندان تضمین کرده و مراقبت‌های پزشکی مناسب را برای دوره بهبودی پس از اعتصاب غذا به او ارائه دهد.

ماموران پلیس، میخائیل ساکاشویلی را در روز اول اکتبر در شهر تفلیس، پایتخت گرجستان دستگیر کردند. او از همان روز اول دستگیر شدنش دست به اعتصاب غذا زد.

انتهای پیام

منبع