سیسی خطاب به اروپا: نیاز نیست کسی به ما معیارهای حقوق بشر را یاد دهد
سیسی خطاب به اروپا: نیاز نیست کسی به ما معیارهای حقوق بشر را یاد دهد

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی گفت: دوستان اروپایی ما باید واقعیت آنچه در مصر اتفاق می‌افتد را درک کنند. وی افزود: “ما رهبری هستیم که به مردم خود احترام گذاشته و آنها را دوست داریم و برای پیشرفت آنها تلاش می‌کنیم”. سیسی گفت، مصر میزبان […]

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی گفت: دوستان اروپایی ما باید واقعیت آنچه در مصر اتفاق می‌افتد را درک کنند.
وی افزود: “ما رهبری هستیم که به مردم خود احترام گذاشته و آنها را دوست داریم و برای پیشرفت آنها تلاش می‌کنیم”.
سیسی گفت، مصر میزبان شش میلیون آواره از کشورهای مختلف عربی و آفریقایی است که همانند بقیه شهروندان مصری در آنجا زندگی می‌کنند. در مصر هیچ اردوگاهی برای آوارگان وجود ندارد و با همه یکسان رفتار می‌شود. آوارگان در همه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار می‌گیرند و همان خدمات را دریافت می‌کنند که مصری‌ها دریافت می‌کنند.
رئیس جمهوری مصر گفت: ما نیازی نداریم کسی به ما بگوید وضعیت بشر شما چگونه است. حفاظت از ۱۰۰ میلیون مصری کار آسانی نیست و اروپا باید این را درک کند.
وی کشورهای اروپایی را خطاب قرار داد و این سوال را مطرح کرد که آیا شما درباره حقوق بشر مصر آماده همکاری هستید یا اینکه تنها از رهبری سیاسی بخواهیم معیارهای شما را تامین کنند. به نظرم باید در این خصوص به طور عمیق با هم بررسی و گفت‌وگو کنیم.
وی با بیان اینکه در کنفرانس امروز پیرامون موضوعات زیادی مانند مهاجرت غیرقانونی، تروریسم و سایر مسائل صحبت کردم، این سوال را خطاب به اروپایی‌ها مطرح کرد که آیا شما به عنوان دوستان اروپایی و کشورهایی که به حقوق بشر توجه دارید آماده تامین حقوق بشر برای ما هستید؟
انتهای پیام 

منبع