علت اصلی آتش سوزی شورای شهر در دست بررسی است
علت اصلی آتش سوزی شورای شهر در دست بررسی است

به گزارش ایسنا، کبیری در حساب توییتری خود نوشت:‏ “ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز در یکی از اتاقهای ساختمان شماره ۲ شورای اسلامی شهر تهران آتش سوزی رخ داد که  با رشادت نیروی های سازمان آتش نشانی خوشبختانه این آتش سوزی بدون مصدوم مهار شد؛ علت اصلی آتش سوزی در دست بررسی است. ا انتهای پیام […]

به گزارش ایسنا، کبیری در حساب توییتری خود نوشت:‏ “ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز در یکی از اتاقهای ساختمان شماره ۲ شورای اسلامی شهر تهران آتش سوزی رخ داد که  با رشادت نیروی های سازمان آتش نشانی خوشبختانه این آتش سوزی بدون مصدوم مهار شد؛ علت اصلی آتش سوزی در دست بررسی است.

62084227 - علت اصلی آتش سوزی شورای شهر در دست بررسی استا

انتهای پیام

منبع