قطر: به رسمیت شناختن طالبان در اولویت نیست
قطر: به رسمیت شناختن طالبان در اولویت نیست

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزارت خارجه ققطر در یک مجمع جهانی امنیت در دوحه قطر گفت: ما معتقدیم این (به رسمیت شناختن) در اولویت نیست. آنچه در حال حاضر باید در اولویت باشد مسائل بشردوستانه، آموزش و آزادی مسافران در ورود و خروج از افغانستان است. انتهای […]

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزارت خارجه ققطر در یک مجمع جهانی امنیت در دوحه قطر گفت: ما معتقدیم این (به رسمیت شناختن) در اولویت نیست. آنچه در حال حاضر باید در اولویت باشد مسائل بشردوستانه، آموزش و آزادی مسافران در ورود و خروج از افغانستان است.
انتهای پیام

منبع