مختصات زلزله ۴.۶ ریشتری امروز “قلعه خواجه” خوزستان
مختصات زلزله ۴.۶ ریشتری امروز “قلعه خواجه” خوزستان

به گزارش ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۱:۵۱:۰۹ ثانیه چهارشنبه، ۲۴ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند. مختصات این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ۳۲.۳۹ درجه عرض شمالی و ۴۹.۷۵ درجه طول شرقی ثبت شده است. این زمینلرزه در ۳۵ کیلومتری قلعه خواجه در استان خوزستان، […]

به گزارش ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۱:۵۱:۰۹ ثانیه چهارشنبه، ۲۴ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ۳۲.۳۹ درجه عرض شمالی و ۴۹.۷۵ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمینلرزه در ۳۵ کیلومتری قلعه خواجه در استان خوزستان، ۳۶ کیلومتری چلگرد در استان چهارمحال وبختیاری و ۶۲ کیلومتری لالی در استان خوزستان رخ داده است.

انتهای پیام

منبع