مشکلات بیمه ای پرسنل وکارفرما درشهردار تهران/پیشنهادیکپارچه سازی مراودات شهرداری وتامین اجتماعی
مشکلات بیمه ای پرسنل وکارفرما درشهردار تهران/پیشنهادیکپارچه سازی مراودات شهرداری وتامین اجتماعی

به گزارش ایسنا، سید احمد علوی در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با طرح پیشنهاد ایجاد فرآیند یکپارچه و متمرکز مراودات شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی گفت: همانطور که مستحضرید شهرداری تهران در ساختار سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه خود، با سازمان تامین اجتماعی دارای […]

به گزارش ایسنا، سید احمد علوی در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با طرح پیشنهاد ایجاد فرآیند یکپارچه و متمرکز مراودات شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی گفت: همانطور که مستحضرید شهرداری تهران در ساختار سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه خود، با سازمان تامین اجتماعی دارای ارتباط کاری و مراودات مالی است.
وی با بیان اینکه این مراودات به پوشش بیمه ای پرسنل شاغل در سازمان و شرکت ها و از سوی دیگر در حوزه پوشش بیمه ای پرسنل پیمانکاران فعال که مستمرا با کارفرمایی شهرداری تهران در حوزه های تخصصی، ماموریت های مدیریت شهری را انجام می دهند، مرتبط می شود، افزود: بررسی ها نشان دهنده مشکلات جدی متعدد نظیر بازداشت و مسدود شدن حساب سازمان ها، شرکت ها و  پیمانکاران مذکور و نیز اعمال جرایم سنگین توسط سازمان تامین اجتماعی است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مشکلاتی که نه تنها در پیوست و نگاه فنی و اجرایی بر استمرار مطلوب فرآیندهای ماموریتی شرکت ها، سازمان های شهرداری و پیمان های منعقد شده با پیمانکاران فعال اثر منفی می‌گذارد؛ بلکه در نگاهی اجتماعی تهدیدات جدی در پوشش مستمر بیمه درمانی پرسنل شاغل طرف قرارداد با پیمانکاران شهرداری را نیز سبب می‌گردد. 
وی با اشاره به نامطلوب بودن شرایط پرداخت مستمر مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمای شهرداری بدلیل مشکلات اقتصادی و درآمدی شهر گفت: این موضوع بار سنگینی در حوزه درمان آنهم در شرایط کرونایی کنونی بردوش خانواده های کارگران و پرسنل حوزه های پیمانکاری گذاشته است.
این عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای ششم شهر تهران با طرح پیشنهادی جهت رفع این مشکلات گفت: با هدف رفع مشکلات مذکور، پیشنهاد می گردد معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نسبت به “تدوین و اجرای فرآیند یکپارچه و متمرکز مراودات شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی” جهت ساماندهی شرایط اشاره شده و نظام مند نمودن این تعاملات برون سازمانی اقدام و گزارش اقدامات و نتایج حاصله را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. در مدل یکپارچه و متمرکز پیشنهادی، امکان بهره مندی از منابع غیرنقد در تعاملات مذکور به عنوان یک فرصت و راهکار گره گشا محسوس می باشد.
انتهای پیام

منبع