میرمحمدی: نمایندگان شأن مجلس را حفظ کنند
میرمحمدی: نمایندگان شأن مجلس را حفظ کنند

به گزارش ایسنا، سید جلیل میرمحمدی در تذکر شفاهی در جلسه امروز مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان اظهار کرد: تذکر من خطاب به برخی از همکاران است روز گذشته برخورد بسیار نامناسبی با رئیس مجلس شورای اسلامی شد. رئیس مجلس نه به عنوان یک شخص حقیقی بلکه به عنوان رئیس قوه مقننه. […]

به گزارش ایسنا، سید جلیل میرمحمدی در تذکر شفاهی در جلسه امروز مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان اظهار کرد: تذکر من خطاب به برخی از همکاران است روز گذشته برخورد بسیار نامناسبی با رئیس مجلس شورای اسلامی شد. رئیس مجلس نه به عنوان یک شخص حقیقی بلکه به عنوان رئیس قوه مقننه.
نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینکه بدون اطلاع از آیین نامه درخواست صحبت داشته باشیم و بعد اجازه صحبت داده نشود و بار دیگر اعتراض کنیم و با ادبیات نامناسب صحبت کنیم و امروز هم به همین شکل برخورد کنیم در شأن مجلس نیست. از همکاران می خواهم به این مهم توجه کنند. نگذاریم این برداشت بشود که خدایی نکرده افراد با نیت شخصی سخن بگویند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر میرمحمدی عنوان کرد: روز گذشته آقای صباغیان تذکری داشتند و اشاره فرمودند که به ما اجازه نمی دهند به عنوان مخالف یا به عنوان موافق موضوعی را مطرح کنیم امروز هم این مساله را مطرح کردند.
انتهای پیام

منبع