نظارت‌های سازمان بازرسی باید هدفمند باشد
نظارت‌های سازمان بازرسی باید هدفمند باشد

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی نباید یک سازمان مچ بگیر باشد، گفت: سازمان بازرسی باید براساس اهدافش بصورت سیستماتیک  بازرسی را انجام دهد. وی یادآور شد: سازمان بازرسی از زمانی که آقای رییسی رییس سازمان بازرسی بود، هماهنگی هایی با سازمان برنامه […]

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی نباید یک سازمان مچ بگیر باشد، گفت: سازمان بازرسی باید براساس اهدافش بصورت سیستماتیک  بازرسی را انجام دهد.

وی یادآور شد: سازمان بازرسی از زمانی که آقای رییسی رییس سازمان بازرسی بود، هماهنگی هایی با سازمان برنامه و  بودجه داشت و این کار را شروع کرد که بازرسی براساس اهدافش،  برنامه ها را  انجام دهد. یعنی به جای اینکه دنبال این باشید که گزارشی بدهد و  مچ  کسی را بگیرد باید بررسی شود که  اهداف برنامه و منابع چه بوده است. متاسفانه در حال حاضر این روند تعطیل شده است.

وی در پایان تاکید کرد: آقای خداییان با توجه به تجربه خوبی که  در  سازمان ثبت داشته  و در طرح کاداستر جزو یکی از موفق ترین روسا بوده است، باید در سازمان بازرسی، بازرسی ها را  هدفمند انجام دهد؛ در این صورت به نتیجه می رسند وگرنه  با مچ گیری سازمان بازرسی به  اهدافش نمی رسد.

انتهای پیام

منبع