کاهش و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی مستلزم توجه به مناطق حاشیه نشین
کاهش و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی مستلزم توجه به مناطق حاشیه نشین

به گزارش ایسنا، جلسه هم اندیشی در حوزه اجتماعی و فرهنگی به منظور تدوین مدل پیشرفت منطقه ای در این عرصه با حضور جمعی از جهادگران قرارگاه جهادی امام رضا (ع) و دکتر رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد. تقی رستم وندی در این نشست به بررسی مدل های کاهش آسیب پرداخت […]

به گزارش ایسنا، جلسه هم اندیشی در حوزه اجتماعی و فرهنگی به منظور تدوین مدل پیشرفت منطقه ای در این عرصه با حضور جمعی از جهادگران قرارگاه جهادی امام رضا (ع) و دکتر رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد.
تقی رستم وندی در این نشست به بررسی مدل های کاهش آسیب پرداخت و راهکارهایی به منظور پیشگیری از بروز آسیب اجتماعی مناطق هدف ارائه کرد. در این جلسه مهندس مهدی مسکنی دبیر قرارگاه جهادی امام رضا (ع) نیز با اشاره به حکمرانی نوین و حاکمیت اصولی مردم، اصلی ترین راه مبارزه با فقر و محرومیت را تدوین مدل پیشرفت همه جانبه در مناطق کم برخوردار در عرصه های مختلف اقتصادی و اشتغال، اجتماعی فرهنگی، آموزش و توانمندسازی، عمرانی و درمانی با رویکرد مردم محور دانست.   مسکنی به وضعیت برخی مناطق کشور از منظر آسیب های اجتماعی و ارائه مدل اشاره و تشریح کرد: در ارتباط با استارتاپ ها و پلتفرم های فعال در حوزه کسب و کار اجتماعی تحت حمایت مجموعه از قبیل – بسازیم – پلتفرم حوزه کراد فاندینگ و پاکاریم (سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی) می باشد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ قرارگاه جهادی امام رضا (ع) یک سازمان مردم نهاد و فعال در حوزه اجتماعی و محرومیت زدایی است.
انتهای پیام

منبع