کتاب آینده روابط ایران و ترکیه در افق ۱۴۰۸ منتشر شد
کتاب آینده روابط ایران و ترکیه در افق ۱۴۰۸ منتشر شد

به گزارش ایسنا، این کتاب تلاشی ارزشمند برای بررسی جامع مولفه های موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه  و سناریوپردازی در خصوص آینده روابط دو کشور است. ترکیه به نوعی مهمترین همسایه جمهوری اسلامی ایران است؛ اما روابط دو کشور، علی رغم صلحی پایدار در سده‌های اخیر، همواره با فرازونشیب‌های زیادی نیز همراه […]

به گزارش ایسنا، این کتاب تلاشی ارزشمند برای بررسی جامع مولفه های موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه  و سناریوپردازی در خصوص آینده روابط دو کشور است.
ترکیه به نوعی مهمترین همسایه جمهوری اسلامی ایران است؛ اما روابط دو کشور، علی رغم صلحی پایدار در سده‌های اخیر، همواره با فرازونشیب‌های زیادی نیز همراه بوده است؛ نگاهی به گذشتۀ  روابط ایران و ترکیه نشان می‌دهد که با وجود اهمیت استراتژیک روابط میان  دو  کشور،  چگونه این روابط تحت تاثیر  عوامل مختلف، حالتی سینوسی  داشته  است. واضح است که تعاملات مؤثر با همسایگان و دستیابی به موقعیت مناسب در سیاست خارجی در منطقه، به‌ویژه در مواجهه با بازیگران هم‌طراز، نیازمندِ داشتن راهبرد صحیح و کارآمد برای وضعیت‌های پیش رو و اجتناب از غافلگیری و قرارگرفتن در موقعیت واکنشی و منفعلانه است و پیش‌نیاز آن، داشتن تصویری از آینده‌های محتمل و فضایی قابل‌تصور از آینده برای مسئولان، شامل گزینه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری و پیامدهای هریک از آن‌ها پیش از تصمیم‌گیری و اقدام است.
کتاب آینده روابط ایران و ترکیه در افق ۱۴۰۸ تلاش کرده است تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که سناریوهای محتمل در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در افق ۱۴۰۸ کدام‌اند؟ اثر حاضر یکی  از  معدود کارهای  آینده‌پژوهانه روش‌مند، با  ترکیب  روش‌های کمّی و کیفی است  که  ضمن بررسی موشکافانه ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علم و فناوری و زیست محیطی موثر روابط ایران و ترکیه، با  بهره گیری از  نظرات  خبرگان  و  استفاده از  نرم‌ افزار  سناریو  ویزارد، به آینده پژوهی در روابط ایران و ترکیه پرداخته و سناریوهای محتمل را تدوین نموده است. این کتاب در ۴ فصل و ۱۹۵ صفحه توسط مرکز آینده پژوهی جهان اسلام به چاپ رسیده است.
انتهای پیام

منبع