به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کانال تلگرامی وبدا، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۲۱ مهر به شرح زیر است:    اسپوتنیک نوبت اول: ۵۵۶۹۸۷ اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۲۹۷۷ سینوفارم نوبت اول: ۳۸۴۸۸۵۹۶ سینوفارم نوبت دوم: ۱۶۸۹۷۷۳۳ بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹ بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸ آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۷۹۳۱۱ آسترازنکا نوبت دوم: ۱۸۶۹۰۲۸ برکت […]

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کانال تلگرامی وبدا، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۲۱ مهر به شرح زیر است:    اسپوتنیک نوبت اول: ۵۵۶۹۸۷ اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۲۹۷۷
سینوفارم نوبت اول: ۳۸۴۸۸۵۹۶ سینوفارم نوبت دوم: ۱۶۸۹۷۷۳۳
بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹ بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۷۹۳۱۱ آسترازنکا نوبت دوم: ۱۸۶۹۰۲۸
برکت نوبت اول: ۳۲۲۴۸۱۷ برکت نوبت دوم: ۲۳۳۴۲۵۱
مجموع نوبت اول: ۴۶۸۰۹۱۰۰ مجموع نوبت دوم: ۲۱۵۴۸۲۰۷
کل واکسن تزریق شده:  ۶۸۳۵۷۳۰۷
انتهای پیام

منبع