انتقال یک محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور
انتقال یک محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، در این باره گفت:  این محکوم ایرانی که در زندان های نخجوان بسر می برد با رایزنی مقامات دو کشور روز جاری از مرز مشترک تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شد و باید باقیمانده محکومیت خود را در زندان های کشور بگذراند. دو […]

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، در این باره گفت:  این محکوم ایرانی که در زندان های نخجوان بسر می برد با رایزنی مقامات دو کشور روز جاری از مرز مشترک تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شد و باید باقیمانده محکومیت خود را در زندان های کشور بگذراند.
دو ماه قبل نیز بیست نفر از محکومان ایرانی که نه تن از آنها زن بودند به کشور منتقل شدند.
انتهای پیام 

منبع