هرتزوگ: توافق‌های ابراهیم “نقطه تحول اساسی” در تاریخ منطقه است
هرتزوگ: توافق‌های ابراهیم “نقطه تحول اساسی” در تاریخ منطقه است

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سما، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی توافقنامه‌های عادی سازی روابط با کشورهای عربی را “نقطه تحول اساسی در تاریخ منطقه و شروعی برای پایان دادن به سیاست به حاشیه راندن اسرائیل” عنوان کرد. وی در کنفرانس سالانه اورشلیم پست گفت، این توافقنامه‌ها کشورهای عربی را به دولت یهود نزدیک […]

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سما، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی توافقنامه‌های عادی سازی روابط با کشورهای عربی را “نقطه تحول اساسی در تاریخ منطقه و شروعی برای پایان دادن به سیاست به حاشیه راندن اسرائیل” عنوان کرد.
وی در کنفرانس سالانه اورشلیم پست گفت، این توافقنامه‌ها کشورهای عربی را به دولت یهود نزدیک کرده است تا آینده‌ای را در بر گیرد که شامل رژیم صهیونیستی می شود که “همواره به دنبال صلح بوده است”!
انتهای پیام

منبع